KPFI-15.2/120

Projekts: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Daugavpils skrošu rūpnīca”” (Nr.KPFI-15.2/120)

Projekta mērķis: veikt kompleksus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, tādējādi paaugstinot ražošanas ēku kompleksa energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un uzlabojot apkārtējās vides stāvokli. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 42 657 kg/gadā, siltumenerģijas patēriņš apkurei 61,64 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,61 kgCO2/LVL.

Projekta plānotās aktivitātes: ēkas kompleksa cokola, sienu, jumta pārseguma siltināšana, koka logu, durvju un vārtu nomaiņa, un nevajadzīgo logu, un vārtu aiļu aizmūrēšana.

Kā arī ventilācijas/rekuperācijas sistēmas izbūve.

Projekta īstenošanas uzsākšana: 10.12.2013.

Projekta kopējās izmaksas: 167 140.89 LVL / 237 820.06 EUR

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 108 079.93 LVL / 153 783.89 EUR

KPFI atbalsta finansējums: 70 251.95 LVL / 99 959.52 EUR

2014.gada 5.februārī tika uzsākti būvdarbi Daugavpils skrošu rūpnīcas ražošanas ēkai. Šos būvdarbus veic pirma SIA „Jumtu Segumu Centrs”, kas uzvarēja iepirkumu konkursā 2013.gada 21.augustā. Iepirkumu konkurss tika izsludināts 2013.gada 26.jūlijā.

1151
Вверх

Вниз