Drošības noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

  1. Apmeklētāji pa rūpnīcas teritoriju drīkst pārvietoties tikai rūpnīcas pārstāvju pavadībā. Apmeklētāji drīkst atrasties tikai tajās telpās, kas ir paredzētas apmeklētāju uzņemšanai un ko parāda rūpnīcas pārstāvji. Rūpnīcas teritorijā notiek video novērošana.

  2. Apmeklētāji apzinās, ka Rūpnīcas telpas un iekārtas atbilst 19-tā gs. beigu standartu prasībām, tāpēc daudzas ejas, kāpnes, iekārtas un citi apstākļi var nebūt piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vai cilvēkiem, kas nav gatavi stāvu un šauru kāpņu izmantošanai.

  3. Ekskursijas laikā tiks apmeklētas telpas, kurās atrodas sīkas detaļas un vielas, kas norijot vai ilgstošā kontaktā, ir kaitīgas veselībai, tapēc apmeklētaji nedrīkst aiztikt objektā esošo metālu. Pēc rūpnīcas apmeklējuma jānomazgā rokas.

  4. Ekskursijas laikā ir kategoriski aizliegts iedarbināt mehāniskās ierīces, mest svešķermeņus akā, ievietot priekšmetus ražošanas iekārtās vai citādi nodarīt kaitējumu rūpnīcas īpašumam.

  5. Ekskursijas laikā ir kategoriski aizliegts pakļaut sevi vai citus cilvēkus briesmām, pārvietojot kādus priekšmetus, pietuvojoties caurumiem torņa grīdās, skrienot, lecot vai strauji pārvietojoties pa kāpnēm, vai veicot cita veida darbības, kas var apdraudēt savu vai citu drošību.

  6. Atrodoties šautuvē, uzmanīgi apieties ar ieroci, šaut tikai pa mērķiem. Kategoriski aizliegts pavērst ieroci prom no šaušanas zonas, staigāt šaušanas zonā, izdarīt šāvienu, ja kāds atrodas šaušanas zonā. Nepilngadīgas personas drīkst ņemt ieroci tikai pilnīgā pārstāvja uzraudzībā.

  7. Pirms kāpšanas tornī kāpējam jāizvērtē sava fiziskā gatavība un spējas. Gadījumā, ja ir aizdomas par veselības problēmām, ir bail vai reibst galva, kāpt ir aizliegts. Kāpjot tornī ir vēlams turēties pie torņa ārējās malas un ar svaru nebalstoties uz aizsargmargām, neveikt straujas kustības un ievērot distanci.

  8. Ja ekskursijas laikā notiek neparedzēti apstākļi, kāds sajūt veselības problēmas vai rodas mazākās šaubas par savu vai citu personu drošību, nekavējoties ziņot par to rūpnīcas pārstāvim.

  9. Apmeklētāji nedrīkst atstāt bērnus bez uzraudzības. Par nepilngadīgām personām atbildību uzņemas un drošības noteikumus paraksta vecāki vai grupu vadītāji.

  10. Rūpnīcas teritorijā aizliegts atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā, smēķēt, pārnēsāt viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas. Pretējā gadījumā rūpnīcas darbiniekiem ir tiesības atteikt ekskursiju.

Esmu iepazīstināts (-a) ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem un apņemos tos ievērot, kā arī uzņemos atbildību, kas var iestāties šo noteikumu neieivērošanas gadījumā.

/vārds, uzvārds/ /paraksts/ /datums/

Nepilngadīgas personas, par kurām uzņemos pilnu atbildību:

/vārds, uzvārds/
3398
Вверх

Вниз